rok 2003

rok 2003

Zarządzenie Nr 0152-129/03

Zarządzenie Nr 0152-129/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-128/03

Zarządzenie Nr 0152-128/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0152-127/03

Zarządzenie Nr 0152-127/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2003 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu. [...]

Zarządzenie Nr 0152-126/03

Zarządzenie Nr 0152-126/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0152-125/03

Zarządzenie Nr 0152-125/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy na 2004 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0152-124/03

Zarządzenie Nr 0152-124/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie nabycia na własność Gminy Szubin od Powiatu Nakielskiego udziału we współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Winnicy 79 w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0152-123/03

Zarządzenie Nr 0152-123/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-122/03

Zarządzenie Nr 0152-122/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-121/03

Zarządzenie Nr 0152-121/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta Szubin i jednostkach [...]

Zarządzenie Nr 0152-120/03

Zarządzenie Nr 0152-120/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. [...]

Zarządzenie Nr 0152-119/03

Zarządzenie Nr 0152-119/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0152-118/03

Zarządzenie Nr 0152-118/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 28 listopada 2003 roku o zmianie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. [...]

Zarządzenie Nr 0152-117/03

Zarządzenie Nr 0152-117/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2003 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu i zwiększeniem [...]

Zarządzenie Nr 0152-116/03

Zarządzenie Nr 0152-116/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0152-115/03

Zarządzenie Nr 0152-115/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2003 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu i zwiększeniem [...]

Zarządzenie Nr 0152-114/03

Zarządzenie Nr 0152-114/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Pińsko gmina Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0152-113/03

Zarządzenie Nr 0152-113/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-112/03

Zarządzenie Nr 0152-112/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia komisji przetargowej dla przygotowania oraz przeprowadzenia procedury zawarcia umowy na przebudowę drogi w Szkocji w ramach pomocy [...]

Zarządzenie Nr 0152-111/03

Zarządzenie Nr 0152-111/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia komisji przetargowej dla przygotowania oraz przeprowadzenia procedury zawarcia umowy na przebudowę drogi w Smolnikach w ramach pomocy [...]

Zarządzenie Nr 0152-110/03

Zarządzenie Nr 0152-110/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia komisji przetargowej dla przygotowania oraz przeprowadzenia procedury zawarcia umowy na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach [...]

Zarządzenie Nr 0152-109/03

Zarządzenie Nr 0152-109/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia komisji przetargowej dla przygotowania oraz przeprowadzenia procedury zawarcia umowy na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach [...]

Zarządzenie Nr 0152-108/03

Zarządzenie Nr 0152-108/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia procedury zawarcia umowy na budowę kanalizacji ściekowej w miejscowości [...]

Zarządzenie Nr 0152-107/03

Zarządzenie Nr 0152-107/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do [...]

Zarządzenie Nr 0152-106/03

Zarządzenie Nr 0152-106/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 28 października 2003 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. [...]

Zarządzenie Nr 0152-105/03

Zarządzenie Nr 0152-105/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 28 października 2003r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-104/03

Zarządzenie Nr 0152-104/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 22 października 2003 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu wolnym od pracy. [...]

Zarządzenie Nr 0152-103/03

Zarządzenie Nr 0152-103/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 22 października 2003 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0152-102/03

Zarządzenie Nr 0152-102/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 21 października 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkami mieszkalnymi, w których przeznacza się do [...]

Zarządzenie Nr 0152-101/03

Zarządzenie Nr 0152-101/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 16 października 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-100/03

Zarządzenie Nr 0152-100/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 10 października 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-99/03

Zarządzenie Nr 0152-99/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 9 października 2003 roku w sprawie utworzenia, ustalenia składu oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Reagowania. [...]

Zarządzenie Nr 0152-98/03

Zarządzenie Nr 0152-98/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 9 października 2003 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0152-97/03

Zarządzenie Nr 0152-97/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 6 października 2003 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Szubin nieruchomości położonej w miejscowości Małe Rudy gmina Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0152-96/03

Zarządzenie Nr 0152-96/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 2 października 2003 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0152-95/03

Zarządzenie Nr 0152-95/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 2 października 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Zarządzenie zmieniające: [...]

Zarządzenie Nr 0152-94/03

Zarządzenie Nr 0152-94/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 1 października 2003 roku w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych prowadzących do opracowania projektu budżetu Gminy na 2004 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0152-93/03

Zarządzenie Nr 0152-93/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 1 października 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin, położonych przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0152-92/03

Zarządzenie Nr 0152-92/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 29 września 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę węgla oraz miału węglowego dla świetlic wiejskich i bibliotek na terenie gminy Szubi [...]

Zarządzenie Nr 0152-91/03

Zarządzenie Nr 0152-91/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 22 września 2003 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem gminy na 2004 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0152-90/03

Zarządzenie Nr 0152-90/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 22 września 2003 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2003 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu i wprowadzenia [...]

Zarządzenie Nr 0152-89/03

Zarządzenie Nr 0152-89/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 22 września 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-88/03

Zarządzenie Nr 0152-88/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 17 września 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-87/03

Zarządzenie Nr 0152-87/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 17 września 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-86/03

Zarządzenie Nr 0152-86/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 17 września 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą [...]

Zarządzenie Nr 0152-85/03

Zarządzenie Nr 0152-85/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 8 września 2003 roku o zmianie zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w [...]

Zarządzenie Nr 0152-84/03

Zarządzenie Nr 0152-84/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 8 września 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-83/03

Zarządzenie Nr 0152-83/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 3 września 2003 roku w sprawie przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą [...]

Zarządzenie Nr 0152-82/03

Zarządzenie Nr 0152-82/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na rozbudowie szkoły w Rynarzewie. [...]

Zarządzenie Nr 0152-81/03

Zarządzenie Nr 0152-81/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-80/03

Zarządzenie Nr 0152-80/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie przekazania na majątek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie oraz w eksploatację - użytkowanie nieruchomość stanowiącą własność [...]

Zarządzenie Nr 0152-79/03

Zarządzenie Nr 0152-79/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-78/03

Zarządzenie Nr 0152-78/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 1 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-77/03

Zarządzenie Nr 0152-77/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szkółkarskich oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań. [...]

Zarządzenie Nr 0152-76/03

Zarządzenie Nr 0152-76/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym w Szubinie oraz powołania [...]

Zarządzenie Nr 0152-75/03

Zarządzenie Nr 0152-75/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy Szubin na 2003 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu. [...]

Zarządzenie Nr 0152-74/03

Zarządzenie Nr 0152-74/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 25 lipca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicach Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i [...]

Zarządzenie Nr 0152-73/03

Zarządzenie Nr 0152-73/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży [...]

Zarządzenie Nr 0152-72/03

Zarządzenie Nr 0152-72/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin, położonych przy ulicy Sportowej w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0152-71/03

Zarządzenie Nr 0152-71/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-70/03

Zarządzenie Nr 0152-70/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu ds. Obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0152-69/03

Zarządzenie Nr 0152-69/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Porządku Domowego. Zarządzenie uchylające: [...]

Zarządzenie Nr 0152-68/03

Zarządzenie Nr 0152-68/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 0152-67/03

Zarządzenie Nr 0152-67/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 0152-66/03

Zarządzenie Nr 0152-66/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 0152-65/03

Zarządzenie Nr 0152-65/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 0152-64/03

Zarządzenie Nr 0152-64/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 0152-63/03

Zarządzenie Nr 0152-63/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 0152-62/03

Zarządzenie Nr 0152-62/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków [...]

Zarządzenie Nr 0152-61/03

Zarządzenie Nr 0152-61/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2003 rok związanych ze zmianami kwot dotacji celowych. [...]

Zarządzenie Nr 0152-60/03

Zarządzenie Nr 0152-60/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie powołania komisji w celu przekazania majątku i dokumentacji finansowej oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej działalności Rejonowej [...]

Zarządzenie Nr 0152-59/03

Zarządzenie Nr 0152-59/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Mąkoszyn, Kowalewo, Drogosław, [...]

Zarządzenie Nr 0152-58/03

Zarządzenie Nr 0152-58/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę ulic Nałkowskiej i Orzeszkowej w Rynarzewie, gm. Szubin oraz powołania komisji przetargowej i [...]

Zarządzenie Nr 0152-57/03

Zarządzenie Nr 0152-57/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 5 czerwca 2003 roku o zmianie zarządzenia Nr 0152-16/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiących [...]

Zarządzenie Nr 0152-56/03

Zarządzenie Nr 0152-56/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Zarządzenia zmieniające: [...]

Zarządzenie Nr 0152-55/03

Zarządzenie Nr 0152-55/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2003 rok związanych ze zmianami kwot dotacji celowych. [...]

Zarządzenie Nr 0152-54/03

Zarządzenie Nr 0152-54/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin, położonych przy ulicy Kcyńskiej Nowe Osiedle w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0152-53/03

Zarządzenie Nr 0152-53/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Szubin nieruchomości położonej w miejscowości Pińsko gmina Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0152-52/03

Zarządzenie Nr 0152-52/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003r. [...]

Zarządzenie Nr 0152-51/03

Zarządzenie Nr 0152-51/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2003 rok związanych ze zmianami kwot dotacji celowych oraz dokonania [...]

Zarządzenie Nr 0152-50/03

Zarządzenie Nr 0152-50/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 7 maja 2003 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2002 rok instytucji kultury - Muzeum Ziemi Szubińskiej. [...]

Zarządzenie Nr 0152-49/03

Zarządzenie Nr 0152-49/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 7 maja 2003 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2002 rok instytucji kultury - Szubiński Dom Kultury. [...]

Zarządzenie Nr 0152-48/03

Zarządzenie Nr 0152-48/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0152-47/03

Zarządzenie Nr 0152-47/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu wolnym od pracy. [...]

Zarządzenie Nr 0152-46/03

Zarządzenie Nr 0152-46/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu wolnym od pracy. [...]

Zarządzenie Nr 0152-45/03

Zarządzenie Nr 0152-45/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę nowych punktów świetlnych przy drodze wojewódzkiej Szubin - Kcynia oraz powołania komisji [...]

Zarządzenie Nr 0152-44/03

Zarządzenie Nr 0152-44/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-43/03

Zarządzenie Nr 0152-43/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z gminy Szubin oraz powołania komisji przetargowej i [...]

Zarządzenie Nr 0152-42/03

Zarządzenie Nr 0152-42/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0152-41/03

Zarządzenie Nr 0152-41/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0152-40/03

Zarządzenie Nr 0152-40/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy i Miasta w [...]

Zarządzenie Nr 0152-39/03

Zarządzenie Nr 0152-39/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok polegającej na [...]

Zarządzenie Nr 0152-38/03

Zarządzenie Nr 0152-38/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-37/03

Zarządzenie Nr 0152-37/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu pożarniczego. [...]

Zarządzenie Nr 0152-36/03

Zarządzenie Nr 0152-36/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-35/03

Zarządzenie Nr 0152-35/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na ścinanie i uzupełnianie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Szubin oraz powołania komisji [...]

Zarządzenie Nr 0152-34/03

Zarządzenie Nr 0152-34/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/02 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok polegającej na przeniesieniach w planach wydatków budżetowych [...]

Zarządzenie Nr 0152-33/03

Zarządzenie Nr 0152-33/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomość położoną w Rynarzewie stanowiącą własność Gminy Szubin, na cele rekreacyjne oraz integracyjne lokalnej [...]

Zarządzenie Nr 0152-32/03

Zarządzenie Nr 0152-32/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-31/03

Zarządzenie Nr 0152-31/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-30/03

Zarządzenie Nr 0152-30/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0152-29/03

Zarządzenie Nr 0152-29/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2003 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr III/24/02 [...]

Zarządzenie Nr 0152-28/03

Zarządzenie Nr 0152-28/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Rynek w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0152-27/03

Zarządzenie Nr 0152-27/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Pana ########## zam. w [...]

Zarządzenie Nr 0152-26/03

Zarządzenie Nr 0152-26/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży [...]

Zarządzenie Nr 0152-25/03

Zarządzenie Nr 0152-25/03 Burmistrza gminy i Miasta Szubin z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży [...]

Zarządzenie Nr 0152-24/03

Zarządzenie Nr 0152-24/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży [...]

Zarządzenie Nr 0152-23/03

Zarządzenie Nr 0152-23/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbudowę ulicy Winnicy w Szubinie oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań. [...]

Zarządzenie Nr 0152-22/03

Zarządzenie Nr 0152-22/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu na modernizację drogi transportu rolnego w Smolnikach, gm. Szubin oraz powołania [...]

Zarządzenie Nr 0152-21/03

Zarządzenie Nr 0152-21/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu na modernizację drogi transportu rolnego w Szkocji, gm. Szubin oraz powołania komisji [...]

Zarządzenie Nr 0152-20/03

Zarządzenie Nr 0152-20/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-19/03

Zarządzenie Nr 0152-19/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ścinanie i uzupełnianie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Szubin oraz powołania komisji [...]

Zarządzenie Nr 0152-18/03

Zarządzenie Nr 0152-18/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację projektu "B2-25-0034, Rozbudowa szkoły w Rynarzewie [...]

Zarządzenie Nr 0152-17/03

Zarządzenie Nr 0152-17/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-16/03

Zarządzenie Nr 0152-16/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin, których zbycie jest niezbędne do poprawienia warunków [...]

Zarządzenie Nr 0152-15/03

Zarządzenie Nr 0152-15/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie zarządzenia wyborów zarządów osiedli na terenie miasta Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0152-14/03

Zarządzenie Nr 0152-14/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie zarządzenia Nr 8/02 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiących [...]

Zarządzenie Nr 0152-13/03

Zarządzenie Nr 0152-13/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0152-12/03

Zarządzenie Nr 0152-12/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarzadzenie Nr 0152-11/03

Zarządzenie Nr 0152-11/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza oraz powołania Zastęcy Burmistrza Gminy i Miasta Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0152-10/03

Zarządzenie Nr 0152-10/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży [...]

Zarządzenie Nr 0152-9/03

Zarządzenie Nr 0152-9/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ścinanie i uzupełnienie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Szubin oraz powołania komisji [...]

Zarządzenie Nr 0152-8/03

Zarządzenie Nr 0152-8/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na naprawę dróg gruntowych na terenie gminy Szubin oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej [...]

Zarządzenie Nr 0152-7/03

Zarządzenie Nr 0152-7/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na naprawę dróg bitumicznych na terenie gminy Szubin oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zasad. [...]

Zarządzenie Nr 0152-6/03

Zarządzenie Nr 0152-6/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 10 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Szkolnej w Szubinie, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 0152-5/03

Zarządzenie Nr 0152-5/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 10 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego oraz nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy [...]

Zarządzenie Nr 0152-4/03

Zarządzenie Nr 0152-4/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie utworzenia komisji przetargowej dla przeprowadzenia procedury zawarcia umowy na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Mąkoszyn, [...]

Zarządzenie Nr 0152-3/03

Zarządzenie Nr 0152-3/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 6 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokal [...]

Zarządzenie Nr 0152-2/03

Zarządzenie Nr 0152-2/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 6 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży [...]

Zarządzenie Nr 0152-1/03

Zarządzenie Nr 0152-1/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 6 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży [...]

metryczka