OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WĄSOSZU

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu.

zaproszenie do złożenia oferty (492kB) pdf
{wzór_umowy}
formularz ofertowy (50kB) word
mapa (1148kB) pdf
Dziennik Urzędowy (1740kB) pdf

_________________________________________________________________________
UWAGA !!!

Do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia.
Poniżej zamieszczono ich treść oraz odpowiedzi.

Pytanie:
Ze względu na krótki czas na realizację projektu oraz konieczność uzyskania określonych decyzji administracyjnych co wiąże się z ryzykiem opóźnienia nie leżącego po stronie Wykonawcy, zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości ewentualnych kar z tytułu opóźnienia wykonania przedmiotu umowy. Stawka 2% jest bardzo wysoką stawką i rzadko spotykaną w postępowaniach opartych na ustawie zamówienia publiczne.
Odpowiedź:
Obniżono wysokość ewentualnych kar z tytułu opóźnienia wykonania przedmiotu umowy na 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia – załączono nowy wzór umowy
Pytanie:
Proponujemy wprowadzenie do umowy zapisu: ,,W przypadku zwłoki w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych nie wynikających z winy wykonawcy możliwe jest przedłużenie umowy’’. Powyższa prośba podyktowana jest możliwością wprowadzenia ,,Wód Polskich’’ i przejęciem przez ten urząd kompetencji wydawania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. W związku z tym Wykonawca nie jest wstanie określić, w jakich realnych terminach będą toczyć się postępowania wodnoprawne.
Odpowiedź:
Do wzoru umowy wprowadzono zapis: ,,W przypadku zwłoki w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych nie wynikających z winy wykonawcy możliwe będzie przedłużenie umowy” (§ 2 pkt 15) – załączono nowy wzór umowy
Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o podanie jakimi uprawnieniami musi wykazać się Wykonawca w zakresie załogi realizującej projekt?
Odpowiedź:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Za dobór zespołu projektowego odpowiada wykonawca.
Pytanie:
Ile pobytów na budowie ma objąć nadzór autorski?
Odpowiedź:
Nadzór autorski ma objąć tyle pobytów na budowie, ile to będzie niezbędne do właściwego zrealizowania inwestycji.
Pytanie:
Inwestor przewiduje wykonanie dokumentacji i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do 31.03.2017r. Ze względu na lokalizację Inwestycji na obszarze chronionego krajobrazu zajdzie konieczność uzyskania decyzji środowiskowej. To min. 60 dni. Następnie należy uzyskać decyzję lokalizacji celu publicznego tj. kolejne min. 60 dni. Dalej pozwolenie wodnoprawne – od 30 do 60 dni. Łącznie mamy już min. 150 dni. Czyli znacząco przekroczony jest termin narzucony w umowie. Wynika to tylko i wyłącznie z koniecznych procedur co nie jest zależne od Wykonawcy. Jak Zamawiający zamierza rozwiązać ten problem? Czy w umowie i zaproszeniu do złożenia oferty wkradł się błąd dt. daty wykonania zamówienia? Jest ona bowiem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nierealna do dotrzymania i nie ważne kto będzie realizował ten projekt.
Odpowiedź:
Tak krótki termin opracowania dokumentacji projektowej wynika z faktu, iż Gmina Szubin stara się o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, którego konkurs ma się zakończyć 30.03.2017 r. Aktualnie Gmina jest w trakcie negocjacji dot. przedłużenia przedmiotowego terminu. W przypadku przesunięcia terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, wyrażona zostanie zgoda na zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej.

Zmiany wynikające z udzielonych odpowiedzi są wiążące dla wszystkich składających ofertę.

Poniżej zamieszczono poprawiony wzór umowy.

wzór umowy (126kB) word


_________________________________________________________________________
UWAGA !!!


Zamawiający unieważnił postępowanie dot. składania ofert na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

ogłoszenie (170kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przemysław Owczarzak (30 listopada 2016)
Opublikował: Przemysław Owczarzak (30 listopada 2016, 11:55:25)

Ostatnia zmiana: Przemysław Owczarzak (15 grudnia 2016, 15:22:37)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 440