Zaproszenie do składania ofert na świadczenie publicznych usług telekomunikacyjnych dla Gminy Szubin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Szubin.

UWAGA!

W związku z licznymi pytaniami oferentów do zaproszenia do złożenia oferty i koniecznością przygotowania odpowiedzi Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 8 września 2016 roku do godz. 9:00
Odpowiedzi na pytania zostaną zamieszczone w terminie do dnia 2 września 2016r.

Zaproszenie do złożenia oferty. (3138kB) pdf
Wzór umowy
Formularz oferty. (46kB) word
Formularz cenowy.
Wykaz usług. (43kB) word
__________________________________________________________________________________________
Formularz cenowy.
__________________________________________________________________________________________
Formularz cenowy poprawiony
__________________________________________________________________________________________
Formularz cenowy - poprawiony w dniu 02.09.2016r. (53kB) word
_________________________________________________________________________________________
Wyjaśnienia do zaproszenia do złożenia oferty.

Zgodnie z częścią VII zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie: Bardzo proszę o informacje czy akceptujecie Państwo świadczenie usług telekomunikacyjnych przy zastosowaniu technologii ISDN, ale zakończonych usługą w technologii VoiP ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zaproszenia do  złożenia oferty, świadczenie usług telekomunikacyjnych może odbywać się tylko i wyłącznie przy zastosowaniu technologii ISDN.  Nie akceptujemy stosowania technologii ISDN zakończonej sługą w technologii VoiP.
________________________________________________________________________________________
Zmiana treści zaproszenia z dnia 02.09.2016r. (593kB) pdf
Wzór umowy - Załącznik nr 1 do zmiany treści zaproszenia z dnia 02.09.2016r. (3788kB) pdf
Wyjaśnienia do treści zaproszenia z dnia 02.09.2016r. (3607kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Zygowska (18 sierpnia 2016)
Opublikował: Magdalena Zygowska (18 sierpnia 2016, 15:11:09)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Łapaczyńska (2 września 2016, 13:16:45)
Zmieniono: poprawiono informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 556