Ogłoszenie o konkursie na "Opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie".

Burmistrz Szubina zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na "Opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie".

Regulamin Konkursu (1338kB) pdf
Załącznik nr 1 - wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. (45kB) word
Załącznik nr 2 - pełnomocnictwo - Uczestnik konkursu występujący samodzielnie. (26kB) word
Załącznik nr 3 - pełnomocnictwo - Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie. (34kB) word
Załącznik nr 4 - wykaz opracowań dokumentacji dotyczących wielobranżowej dokumentacji projektowej. (41kB) word
Załącznik nr 5 - karta identyfikacyjna Uczestnika konkursu/Uczestników konkursu. (43kB) word
Załącznik nr 6 - oświadczenie Uczestnika konkursu o prawach autorskich. (37kB) word
Załącznik nr 7 - pokwitowanie złożenia pracy konkursowej. (25kB) word
Załącznik nr 8 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji umowy w przypadku zajęcia I miejsca w konkursie. (17kB) word
Załącznik nr 9 - wzór umowy. (235kB) pdf
Załącznik nr 10 - Uchwała nr IX/78/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23.10.2003 r. (4586kB) pdf
Załącznik nr 11 - mapka. (118kB) zip
Załącznik nr 12 - mapka z sugerowaną lokalizacją toalety. (698kB) pdf
Załacznik nr 13 - mapka z projektem budowanej drogi. (1499kB) pdf
Załącznik nr 14 - Regulamin Sądu Konkursowego. (274kB) pdf
__________________________________________________________________________________________

UWAGA
Zamawiający informuje, że w związku z poprawieniem oczywistych omyłek pisarskich poniżej zamieszczono poprawiony regulamin konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie.
Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu konkursu.

Regulamin Konkursu - poprawiony (1413kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Zygowska (18 sierpnia 2016)
Opublikował: Magdalena Zygowska (18 sierpnia 2016, 10:54:39)

Ostatnia zmiana: Magdalena Zygowska (22 sierpnia 2016, 14:27:13)
Zmieniono: poprawiono omyłki pisarskie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1399