Wsparcie finansowe na unieszkodliwianie odpadów zawierających PCB

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego informuje, o możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla przedsięwzięć polegających na unieszkodliwianiu odpadów zawierających PCB w ramach obowiązującego programu priorytetowego nr 3.5: Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Proponowana forma dofinansowania to dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych, bądź pożyczka do 80 % kosztów kwalifikowanych, oprocentowana 3,5 % w skali roku z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Beneficjentami tego programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, związki tych samorządów, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa oraz przedsiębiorcy.

Termin dopuszczający wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach upłynął z dniem 30 czerwca 2010r., a datą ostatecznego usunięcia odpadów zawierających PCB był dzień 31 grudnia 2010r. Istnieje jednak pewne prawdopodobieństwo, iż na terenie województwa kujawsko – pomorskiego mogą jeszcze występować urządzenia lub instalacje zawierające PCB.

metryczka


Wytworzył: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko -Pomorskiego (18 grudnia 2013)
Opublikował: Alicja Hoffmann (18 grudnia 2013, 09:31:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1125