Informacja o wyborze wykonawcy


Informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Szubin, że usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych od 1 lipca 2013r. świadczyć będzie firma Remondis sp. z o.o. z Bydgoszczy, która wygrała w Gminie Szubin przetarg pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie Gminy Szubin, oraz ich zagospodarowanie”.

Przedsiębiorstwo dostarczy do nieruchomości zamieszkałych pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki i pojemniki do odpadów segregowanych.

Urząd Miejski w Szubinie przygotowuje ulotkę informacyjną dla mieszkańców o zasadach zbiórki odpadów, która w najbliższym czasie dostarczona będzie do nieruchomości.

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (20 czerwca 2013)
Opublikował: Michał Moniak (20 czerwca 2013, 09:23:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1105