Podsumowanie usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Szubin w 2012r.


W 2012 r. po raz kolejny uruchomiono środki na usuwanie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie miasta i gminy Szubin. Odpady zawierające azbest usunięto z 42 posesji, z których zebrano 83,36 tony odpadów. Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Powiatu Nakielskiego oraz budżetu Gminy Szubin. Łączny koszt poniesiony na transport i unieszkodliwianie azbestu wyniósł 35.315,83 zł, z tego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji w wysokości 29.028,55 zł, a Starosta Nakielski w wysokości 5.000 zł. Gmina Szubin dofinansowała zadanie ze swoich środków w wysokości 1.287,28 zł.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (19 lutego 2013)
Opublikował: Michał Moniak (22 lutego 2013, 08:18:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1556