Pomoc w utylizacji azbestu

W związku z szansą pozyskania stosownych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, informujemy o możliwości ubiegania się o uzyskanie pomocy na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych i jednostek użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Szubin w roku 2013.

Konkretnie, ww. pomocą mogą być objęte przedsięwzięcia realizowane na obiektach:
  • użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego (placówki oświatowe, ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego),
  • których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
  • zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, będących własnością osób fizycznych.
Wszyscy zainteresowani wykonaniem prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu z ich posesji w 2013 r., zobowiązani są złożyć wniosek w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie (pok. nr 4) do dnia 15 lutego 2013 r. umieszczony na stronie internetowej bip.szubin.pl w zakładce „Sposób załatwienia (+ druki)” >>>.
W zakresie udzielanej pomocy nie przewiduje się refundacji kosztów związanych z położeniem nowego pokrycia dachowego.
Ponadto, w przypadku rolników powyższa pomoc udzielana jest w ramach „de minimis”.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (28 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Moniak (4 stycznia 2013, 07:35:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1786