GMINA SZUBIN LAUREATEM KONKURSU O PUCHAR RECYKLINGU


Złota Statuetka oraz 5 tys. złotych ufundowane przez NFOŚiGW w kategorii ZIELONY KONTAKT – oto nagrody, jakie zdobyła Gmina Szubin w ramach XIII edycji konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Uroczysty finał konkursu, podczas którego Urząd Miejski w Szubinie reprezentowała Pani Iwona Kubiak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, odbył się 20 listopada br. w Poznaniu w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2012 i stanowił kontynuację Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Konkurs, w którym pula nagród wynosiła 350 tys. zł, jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem – w dziewięciu kategoriach odnotowano w sumie 300 zgłoszeń.

Gmina Szubin, która w konkursie „Przeglądu Komunalnego” uczestniczy regularnie już od kilku lat, tym razem rywalizowała w trzech kategoriach, a mianowicie:
  • SZKLANA STATUETKA - zbiórka stłuczki szklanej;
  • LIDER ZBIÓRKI TWORZYW – zbiórka opakowań z tworzyw sztucznych;
  • ZIELONY KONTAKT – zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Podstawowym kryterium oceny w powyższych kategoriach była ilość zebranych, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., selektywnie odpadów. Na terenie Miasta i Gminy Szubin wartości te przedstawiały się następująco:
  • 113,15 Mg stłuczki szklanej (o 14,05 Mg więcej, niż w 2012 r.), z czego 98,39 Mg przekazano do recyklingu.
  • 76,86 Mg tworzyw sztucznych (o 22,85 Mg więcej, niż w 2010 roku), z czego 66,83 Mg przekazano do recyklingu, co stanowi ok. 87% zebranych tworzyw sztucznych.
  • 13,09 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbieranego przez firmy „MASTER Recykling” oraz PUK „Taro”.

Jako ciekawostkę warto dodać, iż, jak podają organizatorzy, wszyscy jego uczestnicy łącznie zebrali selektywnie ponad 425 tys. ton odpadów: 40 tys. ton szkła, 508 ton puszek aluminiowych, 22 tys. ton tworzyw sztucznych, 20 tys. ton makulatury, 130 ton baterii, 4,2 tys. tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 450 ton opakowań po płynnej żywności, co stanowi wynik czterokrotnie większy, niż w roku poprzednim.

Równie ważne, jak ilość zebranych selektywnie odpadów, było wykazanie wysokiej jakości inicjatyw proekologicznych podejmowanych przez pracowników Urzędu: zarówno organizowania, jak i angażowania się w różnorodne akcje związane z propagowaniem selektywnej zbiórki odpadów i edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Gminy (m. in. uczniów tutejszych placówek oświatowych).

Szczególne podziękowania należą się Pani Julicie Zajączkowskiej, która była odpowiedzialna za wypełnienie formularza zgłoszeniowego do konkursu, co wymagało dużego nakładu pracy, związanego z obowiązkiem szczegółowego potwierdzenia podjęcia deklarowanych działań obligatoryjnie wymaganymi opisami, sprawozdaniami (sporządzonymi na podstawie informacji uzyskanych od firm świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów) oraz dokumentacją zdjęciową.

Cieszymy się, że, znajdując się już po raz kolejny w tak zaszczytnym gronie firm i instytucji dbających o dobro naszego środowiska, przyczyniliśmy się do promocji marki naszej Gminy. Wyróżnienie to jest o tyle wartościowe, że Gmina Szubin jest jedyną gminą naszego powiatu wyróżnioną w powyższym konkursie.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (30 listopada 2012)
Opublikował: Michał Moniak (3 grudnia 2012, 07:54:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1418