Informacja dla przedsiębiorców wytwarzający odpady

Uprzejmie informuję, że 12 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145), która wprowadziła zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach dotyczących posiadaczy odpadów i transportujących odpady. Posiadane przez Państwa, wydane przez Starostę Nakielskiego decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi utraciły swoją moc w dniu 31 grudnia 2010 r. Z dniem 1 stycznia 2011 r. wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz ich sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.
Program gospodarki odpadami jest zatwierdzany w drodze decyzji przez właściwy organ, którym jest:
1. regionalny dyrektor ochrony środowiska – dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych;
2. marszałek województwa – w pozostałych przypadkach.

Wobec powyższego, aby móc prowadzić prace demontażowe materiałów zawierających azbest na terenie gminy Szubin oraz całego województwa kujawsko – pomorskiego (wyłączając tereny zamknięte) należy złożyć wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z siedzibą w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (25 lutego 2011)
Opublikował: Michał Moniak (25 lutego 2011, 13:09:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2177