Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

OBWIESZCZENIE

KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DLA PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2010-2015


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.
Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2010 – 2015 dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA.
Konsultacje zostaną przeprowadzone dwuetapowo. Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA, jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag. W tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi można składać również pisemnie w Centrali oraz wszystkich Oddziałach GDDKiA.
W drugim etapie w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania, w trakcie których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną dokumentacją dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.

Spotkanie dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego odbędzie się w dniu 21.09.2010 r. w Urzędzie Wojewódzkim – delegatura w Toruniu, Plac Teatralny 2, w godzinach 9:00 – możliwość zadawania pytań autorom prognozy oddziaływania na środowisko, 16:30 – początek spotkania konsultacyjnego.
Szczegółowy scenariusz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej GDDKiA.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (10 września 2010)
Opublikował: Michał Moniak (13 września 2010, 10:14:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1834