Informacja dla właścicieli psów oraz innych zwierząt domowych

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/291/06 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szubin utrzymujący psy oraz inne zwierzęta domowe są zobowiązani do usuwania odchodów po zwierzętach z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
Mając na uwadze problem zanieczyszczania terenów użyteczności publicznej, chodników, placów zabaw i zieleńców psimi odchodami Urząd Miejski w Szubinie zakupił w miesiącu marcu br. 10 szt. dystrybutorów zewnętrznych "zestawów higienicznych dla zwierząt animals" przystosowanych do bezpłatnego wyjmowania torebek wraz z łopatkami, służącymi do sprzątania psich odchodów przez właścicieli psów.
Pojemność każdego z dystrybutorów wynosi 100 szt. zestawów higienicznych animals. Na zestaw składa się papierowa torebka o podwyższonych parametrach wilgotności wraz z tekturową łopatką, produkt nie wymaga sortowania ani specjalnych kompostowni w przeciwieństwie do folii, a wykorzystany zestaw higieniczny można wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci.
Zakupione dystrybutory w ilości 9 szt. zostały ustawione na terenie Osiedla Spółdzielczego celem użytkowania przez mieszkańców budynków wielorodzinnych i będą uzupełniane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, natomiast jeden dystrybutor zostanie w najbliższym czasie ustawiony przy blokach na ul. Broniewskiego w Szubinie i będzie uzupełniany przez pracowników Urzędu Miejskiego.

metryczka


Wytworzył: Julita Zajączkowska (24 maja 2010)
Opublikował: Michał Moniak (25 maja 2010, 07:35:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2238