Projekt Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Szubin

Projekt Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Szubin


W Urzędzie Miejskim w Szubinie został przygotowany projekt Programu ochrony środowiska wraz z Planem Gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Szubin na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015. Dokumenty te na zlecenie Gminy Szubin przygotowała firma GREEN KEY z Poznania.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 129, poz. 902) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z póżn. zm.) projekt Programu wraz z Planem zatwierdzany jest przez radę gminy.
Rozwiązania przedstawione w "planie" mają na celu poprawienie jakości i optymalizację funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy, zarówno w aspekcie rozwoju gospodarczego, ekonomicznego, społecznego i w aspekcie ekologicznym. Ponadto "plan" i "program" są dokumentami zgodnymi z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010, Programem Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami województwa kujawsko – pomorskiego 2010 oraz założeniami ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska.
Główne zamierzenia do wykonania w Planie gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Szubin na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 polegają na dostosowaniu gospodarki odpadowej do możliwości odzysku i unieszkodliwiania w oparciu o Regionalny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Pałuki", znajdujący się w Wawrzynkach na terenie gminy Żnin. Do zadań przeznaczonych do zrealizowania na terenie gminy Szubin należą działania organizacyjne, promocyjne, informacyjne i edukacyjne.

W Programie ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Szubin na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 prezentowana jest problematyka ochrony środowiska Miasta i Gminy Szubin, a zapisane do realizacji zadania wyznaczają określone kierunki i cele ekologiczne.

Z dokumentami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 4.

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (8 września 2009)
Opublikował: Michał Moniak (9 września 2009, 07:22:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2243