Zbiórka termometrów rtęciowych

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. 2008, Nr 190, poz. 1163) „Zakazuje się wprowadzania do obrotu rtęci: w termometrach i barometrach przeznaczonych do sprzedaży dla konsumentów”. W wyznaczonych punktach na terenie Gminy i Miasta Szubin biorących udział w programie zbiórki termometrów rtęciowych ustawiono, zakupione przez Urząd Miejski, specjalne pojemniki na odpady, które są na bieżąco opróżniane przez wyspecjalizowaną firmę. Można tam zostawić zużyte termometry. Akcja jest w całości finansowana przez Urząd Miasta i nie obciąża ani mieszkańców, ani właścicieli aptek. 
Rtęć wyciekła z wyrzuconych, potłuczonych termometrów może się przekształcić przy współudziale mikroorganizmów wodnych w toksyczną organiczną metylortęć, będącą substancją rozpuszczalna w tłuszczach, gromadzącą się w mięsie. Spożywana ze skażoną żywnością metylortęć kumuluje się w organizmie osób w każdym wieku, uszkadzając trwale nerki i wątrobę oraz wywołując zaburzenia psychiczne. Największe zagrożenie zatruciem występuje w czasie życia płodowego, gdy układ nerwowy dziecka dopiero się rozwija. Związki rtęci, które dostały się do organizmu matki, mogą wywołać niedorozwój i ślepotę dziecka. Rtęć w temperaturze pokojowej bardzo szybko paruje, już niewielka jej ilość może spowodować poważne zatrucie organizmu, niszcząc w pierwszej kolejności układ oddechowy, układ nerwowy oraz nerki.
Największym problemem jest bezpieczna utylizacja termometrów rtęciowych po zużyciu. Ze względu na ryzyko wycieku rtęci, termometrów rtęciowych nie można zatem wrzucać do zwykłych kontenerów na śmieci. Konieczny jest system selektywnej zbiórki tego typu odpadów. Zebrane termometry rtęciowe powinny następnie trafić do przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego w ich utylizacji.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie informuje mieszkańców Gminy i Miasta Szubin, że istnieje możliwość przekazywania termometrów rtęciowych do specjalistycznych pojemników przeznaczonych do ich bezpiecznego przechowywania, które znajdują się w następujących punktach:

1. Apteka ,,RYNKOWA”, ul. Kościuszki 10, Szubin,
2. Apteka "VERIS", ul. Ogrodowa 3, Szubin,
3. Apteka "POD ORŁEM", ul. 3 Maja 23, Szubin,
4. Apteka "ABC Farmacja" Sp. z o.o. Filia w Szubinie, ul. Gen. Bema 6, Szubin,
5. Rynarzewo Apteka "PAŁUCKA", ul. Rynek 3,
6. Tur Apteka "Nad Notecią", ul. Bydgoska 17a.

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (19 sierpnia 2009)
Opublikował: Michał Moniak (19 sierpnia 2009, 13:44:10)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (27 sierpnia 2009, 14:49:02)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1829