Badanie jezior

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie informuję, że w dniach od 1 do 6 czerwca 2009 r. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią przeprowadziła badania wody w Kąpielisku w Wąsoszu. Ponadto na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dniach od 15 do 20 lipca 2009 r. przeprowadzone zostały badania wody w kąpieliskach w Żędowie, Głęboczku, Kornelinie i Gąbinie.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie we wszystkich pięciu kąpieliskach odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. 2002 r. Nr 183, poz. 1530).
Wyniki przeprowadzonych badań dla poszczególnych kąpielisk obrazuje poniższa tabela.

Nazwa
Kąpieliska
Nazwa
wskaźnika
Objętość
próbki (ml)
Oznaczona
liczba
(jtk)
Najwyższa
dopuszczalna
zawartość
wskaźnika
(jtk)
Stosowana
metodyka
analityczna
Kąpielisko Wąsosz gm. Szubin strona lewa Liczba bakterii grupy coli 100 210 10000 PB-01/L.HK wydanie II z dnia 20.04.2006
Liczba bakterii Escherichia coli lub bakterii grupy coli typu kałowego (bakterie grupy coli termotolerancyjne) 100 126 1000 PB-01/L.HK wydanie II z dnia 20.04.2006
Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) 100 39 400 PN-EN ISO 7899-2:2004
Kąpielisko Wąsosz gm. Szubin strona prawa Liczba bakterii grupy coli 100 180 10000 PB-01/L.HK wydanie II z dnia 20.04.2006
Liczba bakterii Escherichia coli lub bakterii grupy coli typu kałowego (bakterie grupy coli termotolerancyjne) 100 144 1000 PB-01/L.HK wydanie II z dnia 20.04.2006
Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) 100 35 400 PN-EN ISO 7899-2:2004
Kąpielisko w miejscowości Żędowo gm. Szubin Liczba bakterii grupy coli 100 3800 10000 PB-01/L.HK wydanie III z dnia 18.06.2009
Liczba bakterii Escherichia coli lub bakterii grupy coli typu kałowego (bakterie grupy coli termotolerancyjne) 100 760 1000 PB-01/L.HK wydanie III z dnia 18.06.2009
Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) 100 35 400 PN-EN ISO 7899-2:2004
Kąpielisko w miejscowości Kornelin gm. Szubin Liczba bakterii grupy coli 100 2900 10000 PB-01/L.HK wydanie III z dnia 18.06.2009
Liczba bakterii Escherichia coli lub bakterii grupy coli typu kałowego (bakterie grupy coli termotolerancyjne) 100 580 1000 PB-01/L.HK wydanie III z dnia 18.06.2009
Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) 100 24 400 PN-EN ISO 7899-2:2004
Kąpielisko w miejscowości Gąbin gm. Szubin Liczba bakterii grupy coli 100 2500 10000 PB-01/L.HK wydanie III z dnia 18.06.2009
Liczba bakterii Escherichia coli lub bakterii grupy coli typu kałowego (bakterie grupy coli termotolerancyjne) 100 500 1000 PB-01/L.HK wydanie III z dnia 18.06.2009
Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) 100 29 400 PN-EN ISO 7899-2:2004
Kąpielisko w miejscowości Głęboczek gm. Szubin Liczba bakterii grupy coli 100 2700 10000 PB-01/L.HK wydanie III z dnia 18.06.2009
Liczba bakterii Escherichia coli lub bakterii grupy coli typu kałowego (bakterie grupy coli termotolerancyjne) 100 540 1000 PB-01/L.HK wydanie III z dnia 18.06.2009
Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) 100 59 400 PN-EN ISO 7899-2:2004

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (31 lipca 2009)
Opublikował: Michał Moniak (3 sierpnia 2009, 08:27:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2410