MIESZKAŃCY SOŁECTWA ZAMOŚĆ

Informuję, że od czerwca b.r. z Zamościa zostaną wycofane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów tzw. dzwony. Mieszkańcy sołectwa otrzymają od firm, z którymi mają podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych zestawy kolorowych worków i informację dotyczącą systemu selektywnej zbiórki odpadów. W ten sposób na terenie sołectwa Zamość rozpocznie się selektywna zbiórka odpadów "u źródła".

Selektywna zbiórka odpadów "u źródła" polega na tym, że wstępna selekcja odbywa się w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy od razu w domach segregują odpady według rodzajów. Każde gospodarstwo domowe otrzyma nieodpłatnie worki foliowe, w których gromadzić będzie surowce wtórne:
- papier i makulaturę,
- opakowania szklane,
- opakowania z tworzyw sztucznych.

Odbiór zebranych surowców będzie odbywał się na podstawie harmonogramu, który każdy mieszkaniec otrzyma razem z workami od firmy świadczącej usługi. Przedsiębiorstwo, które będzie odbierać surowce, zostawi w każdym gospodarstwie nowe worki, ale wyłącznie w takiej ilości i w takim kolorze, jakie zostały oddane. Jeśli więc wystawimy worek żółty i niebieski, to otrzymamy nowe worki właśnie w tych kolorach.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona będzie nieodpłatnie. Przedsiębiorstwa nie będą pobierały od mieszkańców żadnych opłat za worki, ani za odbiór odpadów.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (16 maja 2008)
Opublikował: Michał Moniak (16 maja 2008, 13:23:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2399