Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚiR.6220.39.2020

Szubin, 2020-10-08
OŚiR.6220.39.2020


OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie farmy fotowoltaicznej Wąsosz_2 o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 227/3 i 226/25 obręb ewidencyjny Wąsosz w gminie Szubin.

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096) mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
Otrzymują:
1. Projekt Energia sp. z o.o. ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA
3. OŚiR aa.

AH.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (8 października 2020)
Opublikował: Katarzyna Banaszek (9 października 2020, 09:43:19)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Banaszek (14 października 2020, 14:27:42)
Zmieniono: Został poprawiony numer geodezyjny działki położonej w Wąsoszu była 226/26 jest 226/25.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 185