Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


OŚiR.6220.6.2020
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „rozbudowie ul. W. Mączkowskiego w Szubinie  i jej przedłużenie w Smolnikach” w Gminie Szubin.
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096)  mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
Marcin Kuciak
Biuro Projektowo – Konsultingowe MKM -Projekt  
Ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
861-863 Poznań    
Gmina Szubin – Wydział OŚiR aa. Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie     
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (4 marca 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (4 marca 2020, 10:51:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271