Obwieszczenie Burmistrza Szubina

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Szubina
o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin
na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”
Zgodnie z art. 46, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), przystępując do opracowywania dokumentu zostanie przeprowadzone uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 zostanie poddany zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Nakielskiego.

Szubin, 11.05.2018 r.
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Banaszek (18 maja 2018)
Opublikował: Katarzyna Banaszek (18 maja 2018, 13:38:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 473