Program priorytetowy EkoPiec 2018


Informacja dla właścicieli, współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy wykorzystują w całości na własne potrzeby mieszkaniowe budynki mieszkalne jednorodzinne lub lokale mieszkalne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uruchomił Program priorytetowy EKOpiec 2018, który pozwala uzyskać dodatkowe dofinansowanie do wymiany istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:
a)      kotły gazowe,
b)      kotły olejowe,
c)      kotły elektryczne.
 
W związku z powyższym przedmiotowe zadanie finansowane będzie ze środków Gminy Szubin, jak również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.
Wnioski o dofinansowanie działań polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Szubin należy złożyć w Urzędzie Miejskim
w Szubinie, pokój nr 4, w terminie od 1 marca do dnia 30 września 2018 r., gdzie ww. termin oznacza całkowite zakończenie zadania.
Wzór wniosków wraz z wymaganymi dokumentami dostępny jest na stronie www.bip.szubin.pl

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Banaszek (1 lutego 2018)
Opublikował: Alicja Hoffmann (1 lutego 2018, 10:59:48)

Ostatnia zmiana: Alicja Hoffmann (19 lutego 2018, 11:24:27)
Zmieniono: dodanie daty rozpoczęcia naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2012