INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH NA SWOICH NIERUCHOMOŚCIACH AZBEST


Burmistrz Szubina informuje o obowiązku przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (AZBEST) raz do roku.
Osoby posiadające azbest na swoich nieruchomościach przeprowadzają inwentaryzację wyrobów zawierających azbest  poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji w formie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” zwanej dalej „Informacją” przedstawiany jest w terminie do 31 stycznia każdego roku:
- osoby fizyczne przedkładają „Informację” Burmistrzowi Szubina
- przedsiębiorcy przedkładają „Informację” Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na obowiązującym druku stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz. 31).
 

Wzór „Informacji” dostępny jest na stronie www.bip.szubin.pl, w zakładce: sprawy do załatwienia – sprawy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (9 stycznia 2018)
Opublikował: Alicja Hoffmann (9 stycznia 2018, 08:55:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 447