Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r.

  Ustosunkowując się do licznych zapytań, które wpływają do Urzędu Miejskiego w Szubinie, Burmistrz Szubina informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w 2014 r. numery indywidualnych kont przypisanych do nieruchomości oraz formy uiszczania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkanych pozostają takie same.
Nie zmieni się również metoda naliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokość – opłata ta naliczana jest nadal od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (zgodnie ze złożoną deklaracją), a jej podstawowa wysokość obowiązująca w Gminie Szubin wynosi 18 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego na danej posesji, za odbiór odpadów zmieszanych, oraz 9 zł od osoby, w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Aktualnie pracownicy tut. Urzędu przygotowują do wysyłki Informacje w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r., ułatwiające dokonywanie stosownych opłat z tego tytułu, wraz z indywidualnym numerem konta oraz podziałem na poszczególne miesiące 2014 r., tak, by dotarły one drogą korespondencyjną do wszystkich mieszkańców gminy jeszcze w styczniu 2014 r.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (13 stycznia 2014)
Opublikował: Alicja Hoffmann (13 stycznia 2014, 12:43:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1465