Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006r


Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006r.

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku
1 2 3
A. DOCHODY 36 277 807 10 631 297
B. WYDATKI (B1+B2) 42 349 949 8 825 037
B1. Wydatki bieżące 34 557 778 8 689 864
B2. Wydatki majątkowe 7 792 171 235 173
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) -6 072 142 1 806 260
D. FINANSOWANIE (D1-D2) 6 072 142 711 048
D1. Przychody ogółem
z tego:
7 380 790 933 835
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
6 929 314 0
D 17. inne źródła
w tym: przychody z innych rozliczeń (wolne środki)
451 476 933 835
D2. Rozchody ogółem
w tym:
1 308 648 222 878
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 308 648 222 787
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: 181 480 45 370

metryczka


Wytworzył: Gabriela Wiśniewska (26 maja 2006)
Opublikował: Michał Moniak (29 maja 2006, 10:50:06)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (31 października 2006, 12:44:40)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1774