Protokół Nr XLVI/10

Protokół (3121kB) pdf z XLVI sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010 r.Załącznik Nr 1 (92kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (49kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 (92kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 4 (45kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 5 (18kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 6 (4911kB) pdf Materiał informacyjny Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią.
Załącznik Nr 7 (183kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 25 stycznia 2010 roku do dnia 10 marca 2010 roku.
Załącznik Nr 8 (2141kB) pdf Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Załącznik Nr 9 (1363kB) pdf Sprawozdanie z realizacji interpelacji i wniosków.
Załącznik Nr 10 (123kB) pdf Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie z działalności za 2009 rok.
Załącznik Nr 11 (128kB) pdf Sprawozdanie Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z działalności za 2009 rok.
Załącznik Nr 12 (97kB) pdf Sprawozdanie Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z działalności za 2009 rok.
Załącznik Nr 13 (132kB) pdf Sprawozdanie Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z działalności za 2009 rok.
Załącznik Nr 14 (87kB) pdf Sprawozdanie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z działalności za 2009 rok.
Załącznik Nr 15 (904kB) pdf Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie za rok 2009.
Załącznik Nr 16 (590kB) pdf Sprawozdanie z realizacji założeń Strategii Integracji i Rozwiązywania problemów Społecznych Szubina za rok 2009.
Załącznik Nr 17 (76kB) pdf Sprawozdanie z realizacji programów zdrowotnych pn. Aktywność Fizyczna Seniorów, pn. Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych, pn. Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży za rok 2009.
Załącznik Nr 18 (242kB) pdf Sprawozdanie z realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szubin za rok 2009.
Załącznik Nr 19 (574kB) pdf Informacja dot. funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu w sezonie letnim 2009 r.
Załącznik Nr 20 Uchwała Nr XLVI/342/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok.
Załącznik Nr 21 Uchwała Nr XLVI/343/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
Załącznik Nr 22 Uchwała Nr XLVI/344/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu sołectwa Zalesie.
Załącznik Nr 23 Uchwała Nr XLVI/345/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Szaradowo.
Załącznik Nr 24 Uchwała Nr XLVI/346/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla sołectwa Kołaczkowo na rok 2010.
Załącznik Nr 25 Uchwała Nr XLVI/347/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Załącznik Nr 26 Uchwała Nr XLVI/348/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej położonej w Chomętowie, stanowiącej własność Pana Jana B., na rzecz Gminy Szubin.
Załącznik Nr 27 Uchwała Nr XLVI/349/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010 roku o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Samoklęski Małe.
Załącznik Nr 28 Uchwała Nr XLVI/350/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010 roku o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Szubinie, przy ul. Sportowej o wartości przekraczającej 100.000 zł.
Załącznik Nr 29 Uchwała Nr XLVI/351/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno - zachodniej części miasta Szubina.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (15 kwietnia 2010)
Opublikował: Michał Moniak (5 maja 2010, 10:42:33)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:11:51)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1292