Protokół Nr XLV/10


Protokół Nr XLV/10 (1009kB) pdf z XLV sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2010 r.Załącznik Nr 1 (49kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (46kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 (41kB) pdf Zaświadczenie lekarskie radnego Marka Gajewskiego.
Załącznik Nr 4 (43kB) pdf Zaświadczenie lekarskie radnego Jana Szparaga.
Załącznik Nr 5 (87kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 6 (42kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 7 (15kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 8 (324kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od 30 grudnia 2009 roku do 25 stycznia 2010 roku.
Załącznik Nr 9 (313kB) pdf Pismo od Prezydenta Bydgoszczy w sprawie oświadczenia o zrzeczeniu się przez Gminę Szubin prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.
Załącznik Nr 10 Uchwała Nr XLV/336/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok.
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr XLV/337/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zasad trybu i przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Szubin.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XLV/338/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Szubin na 2010 r.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr XLV/339/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2010 roku o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000,-zł.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr XLV/340/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2010 roku o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000,-zł.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr XLV/341/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tur.
Załącznik Nr 16 (98kB) pdf Informacja Przewodniczącego Rady na temat symboli.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (11 marca 2010)
Opublikował: Michał Moniak (22 marca 2010, 10:04:30)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:11:42)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1206