Protokół Nr XLI/09

Protokół Nr XLI/09 (1870kB) pdf z XLI sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 r.Załącznik Nr 1 (66kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (47kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 (87kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 4 (45kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 5 (17kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 6 (143kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 24 września 2009 roku do 28 października 2009 roku.
Załącznik Nr 7 (49kB) pdf Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2008 r. złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Szubinie.
Załącznik Nr 8 (74kB) pdf Informacja o złożonych Burmistrzowi Szubina oświadczeniach majątkowych za 2008 rok.
Załącznik Nr 9 (cz. 1) (5226kB) pdf
Załącznik Nr 9 (cz. 2) (4986kB) pdf
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Szubin w roku szkolnym 2008/2009.
Załącznik Nr 10 (845kB) pdf Informacja z realizacji budżetu w zakresie utrzymania dróg i mostów, czystości, zieleni oraz oświetlenia na terenie gminy i miasta Szubin za 2009 rok.
Załącznik Nr 11 (282kB) pdf Informacja z realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w roku 2009.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XLI/306/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr XLI/307/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Szubin.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr XLI/308/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr XLI/309/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
Załącznik Nr 16 Uchwała Nr XLI/310/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr XLI/311/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Szubina na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015".
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr XLI/312/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 roku o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Małe Rudy.
Załącznik Nr 19 Uchwała Nr XLI/313/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2009 roku w sprawie nadania nazw ulicom i drogom wewnętrznym położonym we wsi Małe Rudy i Głęboczek gm. Szubin.
Załącznik Nr 20 (194kB) pdf Pismo radnych Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie zamiarów likwidacji Sądu Rejonowego w Szubinie.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (26 listopada 2009)
Opublikował: Michał Moniak (7 grudnia 2009, 13:28:12)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:11:04)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1406