Protokół Nr XL/09

Protokół Nr XL/09 (1659kB) pdf z XL sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 września 2009 r.Załącznik Nr 1 (107kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (102kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 Zaświadczenie lekarskie Przewodniczącego Rady Marka Domżały.
Załącznik Nr 4 Zaświadczenie lekarskie Marka Gajewskiego.
Załącznik Nr 5 (173kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 6 (92kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załacznik Nr 7 (35kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 8 (426kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 27 sierpnia 2009 r. do dnia 23 września 2009 r.
Załącznik Nr 9 (867kB) pdf Informacja z realizacji zadań w zakresie kultury w świetlicach wiejskich w roku 2008.
Załącznik Nr 10 Uchwała Nr XL/301/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok.
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr XL/302/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Szubin.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XL/303/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 52/9, 52/15, 52/17, 52/18 położonych pomiędzy drogą gminną - 091024C, a drogą powiatową - 1952 w miejscowości Kowalewo, gmina Szubin.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 września 2009 roku o wyrażeniu zgody na nabycie do zasobów Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dąbrówka Słupska.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr XL/305/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Nr XXXVII/928/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
Załącznik Nr 15 (502kB) pdf Pismo rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 2 w Szubinie.

metryczka


Wytworzył: Remigiusz Kasprzak (29 października 2009)
Opublikował: Michał Moniak (3 listopada 2009, 11:39:40)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:10:51)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1222