Protokół Nr XXXVIII/09

Protokół Nr XXXVIII/09 (2340kB) pdf z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 r.


Załącznik Nr 1 (83kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (47kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 (82kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 4 (44kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 5 (17kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 6 (38kB) pdf Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia publicznych placówek innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Szubin.
Załącznik Nr 7 (209kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 30 czerwca 2009 r. do dnia 4 sierpnia 2009 r.
Załącznik Nr 8 (208kB) pdf Informacja Burmistrza Szubina o przeprowadzonej w 2008 roku aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Szubin.
Załącznik Nr 9 (311kB) pdf Informacja Burmistrza Szubina o wydanych decyzjach dotyczących naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - "renta planistyczna" za okres od 01.05.2008 r. do 30.06.2009 r.
Załącznik Nr 10 Uchwała Nr XXXVIII/287/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok.
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr XXXVIII/288/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie opłat za świadczenie publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szubin.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XXXVIII/289/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie utworzenia publicznych placówek innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szubin.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr XXXVIII/290/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielania i obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szubin.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr XXXVIII/291/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Szubin oraz nauczycieli o różnym wymiarze godzin.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr XXXVIII/292/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 16 Uchwała Nr XXXVIII/293/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr XXXVIII/294/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr XXXVIII/295/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Zamość gm. Szubin.
Załącznik Nr 19 Uchwała Nr XXXVIII/296/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy z Powiatem Nakielskim w zakresie realizacji inwestycji drogowej.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (25 sierpnia 2009)
Opublikował: Michał Moniak (25 sierpnia 2009, 16:30:01)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:10:32)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1239