Protokół Nr XXXIV/09


Protokół Nr XXXIV/09 (990kB) pdf z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 r.


Załącznik Nr 1 (91kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (87kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 3 (39kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 4 (15kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 5 (65kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 6 (137kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 19 marca 2009 r. do dnia 15 kwietnia 2009 r.
Załącznik Nr 7 (273kB) pdf Sprawozdanie ze współpracy pomiędzy Gminą Szubina a organizacjami pozarządowymi za 2008 rok.
Załącznik Nr 8 (6467kB) pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2008 rok.
Załącznik Nr 9 (239kB) pdf Uchwała Nr 4/S/2009 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2009 roku.
Załącznik Nr 10 (137kB) pdf Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2008 rok.
Załącznik Nr 11 (79kB) pdf Uchwała Nr 3/Kr/2009 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2009 roku.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XXXIV/254/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szubin za 2008 rok i udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr XXXIV/255/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr XXXIV/256/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2009 r.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr XXXIV/260/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kowalewie.
Załącznik Nr 16 Uchwała Nr XXXIV/261/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kowalewie.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina.
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr XXXIV/258/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Szubin.
Załącznik Nr 19 Uchwała Nr XXXIV/259/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.
Załącznik Nr 20 Uchwała Nr XXXIV/262/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Szubinie przy ul. 21 Stycznia, stanowiącej własność Pani Katarzyny P. i Pani Beaty R., na rzecz Gminy Szubin.
Załącznik Nr 21 Uchwała Nr XXXIV/263/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania nazw ulicom i drogom wewnętrznym położonym we wsi Tur, Kołaczkowo i Stanisławka gm. Szubin.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (16 kwietnia 2009)
Opublikował: Michał Moniak (11 maja 2009, 16:03:29)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:09:28)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1268