Protokół Nr XXXIII/09


Protokół Nr XXXIII/09 (952kB) pdf z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 r.


Załącznik Nr 1 (83kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (81kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 3 (41kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 4 (14kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 5 (45kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 6 (35kB) pdf Wniosek o ujęcie do porządku obrad projektów uchwał.
Załącznik Nr 7 (159kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 26 lutego 2009 r. do dnia 19 marca 2009 r.
Załącznik Nr 8 (879kB) pdf Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie za rok 2008.
Załącznik Nr 9 (808kB) pdf Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin za rok 2008.
Załącznik Nr 10 (251kB) pdf Sprawozdanie z realizacji programu zdrowotnego pn. Aktywność Fizyczna Seniorów 2008 r.
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr XXXIII/240/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XXXIII/241/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr XXXIII/242/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr XXXIII/243/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr XXXIII/244/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 16 Uchwała Nr XXXIII/245/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr XXXIII/246/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Potulice.
Załącznik Nr 19 Uchwała Nr XXXIII/248/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Jarużyn.
Załącznik Nr 20 Uchwała Nr XXXIII/249/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej - drzewa, na terenie miejscowości Małe Rudy gm. Szubin.
Załącznik Nr 21 Uchwała Nr XXXIII/250/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 roku o zmianie w podziale gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
Załącznik Nr 22 Uchwała Nr XXXIII/251/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.
Załącznik Nr 23 Uchwała Nr XXXIII/252/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 24 Uchwała Nr XXXIII/253/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (20 marca 2009)
Opublikował: Michał Moniak (17 kwietnia 2009, 09:22:00)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:09:16)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1230