Protokół Nr XXVIII/08


Protokół Nr XXVIII/08 (2373kB) pdf z XXVIII sesji rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 grudnia 2008 roku.


Załącznik Nr 1 (62kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (83kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 3 (43kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 4 (17kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 5 (46kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 6 (242kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od 27 listopada 2008 r. do 17 grudnia 2008 r.
Załącznik Nr 7 (31kB) pdf Informacje uzupełniające o złożonych Burmistrzowi Szubina oświadczeniach majątkowych za 2007 rok.
Załacznik Nr 8 (65kB) pdf Informacje dotycząca oświadczeń majątkowych za 2007 r. złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Szubinie.
Załącznik Nr 9 Uchwała Nr XXVIII/199/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2008 rok.
Załącznik Nr 10 Uchwała Nr XXVIII/200/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udzielania świadczenia zdrowotnego mieszkańcowi Gminy Szubin.
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr XXVIII/201/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Piotra R. na działalność Burmistrza Szubina.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XXVIII/202/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 grudnia 2008 roku o wyrażeniu zgody dla Burmistrza Szubina na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin na rzecz Skarbu Państwa.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (18 grudnia 2008)
Opublikował: Michał Moniak (8 stycznia 2009, 21:18:51)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:08:14)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1219