Protokół Nr XXVII/08


Protokół Nr XXVII/08 (1605kB) pdf z XXVII sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 r.


Załącznik Nr 1 (104kB) pdf Zaproszenie na sesję.
Załącznik Nr 2 (85kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 3 (42kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 4 (16kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli.
Załącznik Nr 5 (44kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 6 (201kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 18 listopada 2008 r. do dnia 26 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 7 (196kB) pdf Informacja o podziałach nieruchomości na terenie miasta i gminy Szubin w 2008 roku.
Załącznik Nr 8 Uchwała Nr XXVII/185/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2008 rok.
Załącznik Nr 9 Uchwała Nr XXVII/186/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2009.
Załącznik Nr 10 Uchwała Nr XXVII/187/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnych Programów Profilaktyki Zdrowotnej dla Gminy Szubin na rok 2009.
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr XXVII/188/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr XXVII/189/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług w Rynarzewie.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr XXVII/190/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym we wsi Rynarzewo i Wolwark gm. Szubin.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr XXVII/191/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr XXVII/192/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 16 Uchwała Nr XXVII/193/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr XXVII/194/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr XXVII/195/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Załącznik Nr 19 Uchwała Nr XXVII/196/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Szubin.
Załącznik Nr 20 Uchwała Nr XXVII/197/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Gminy Szubin w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załącznik Nr 21 Uchwała Nr XXVII/198/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadzenia doraźnej kontroli.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (27 listopada 2008)
Opublikował: Michał Moniak (23 grudnia 2008, 12:45:44)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:08:02)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1200