2005

2005

Protokół 10/05 z wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 grudnia 2005 roku

Protokół 10/05 z wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 grudnia 2005 roku Tematyka posiedzenia: 1. Dyskusja nad materiałami przygotowanymi pod obrady sesji Rady Miejskiej w Szubinie [...]

Protokół 9/05 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 16 grudnia 2005 roku

Protokół 9/05 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, które odbyło się 16 grudnia 2005 roku. Tematyka posiedzenia: 1. Omówienie projektu budżetu gminy Szubina na 2006 rok. 2. [...]

Protokół 8/05 z wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 listopada 2005 roku

Protokół 8/05 z wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 listopada 2005 roku Tematyka posiedzenia: 1. Dyskusja nad proponowanymi stawkami podatkowymi na 2006 rok. [...]

Protokół 7/05 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 26 października 2005 roku

Protokół 7/05 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 26 października 2005 roku Tematyka posiedzenia: 1. Omówienie przygotowanych projektów uchwal na posiedzenie XXX sesji Rady Miejskiej w [...]

Protokół 6/05 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 10 października 2005 roku

Protokół 6/05 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, które odbyło się 10 października 2005 roku w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Tematyka posiedzenia: 1. Omówienie wstępnych [...]

Protokół 5/05 z wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2005 roku

Protokół 5/05 z wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Szubinie, które odbyło się 2 sierpnia 2005 roku w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Tematyka posiedzenia: 1. Omówienie materiałów przygotowanych pod [...]

Protokół 4/05 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 20 czerwca 2005 roku

Protokół 4/05 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, które odbyło się 20 czerwca 2005 roku w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Tematyka posiedzenia: 1. Sprawozdanie z działalności [...]

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 16 maja 2005 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie które odbyło się w dniu 16 maja 2005r. w godzinach od 15:00 do 16:30 w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Tematyka posiedzenia: [...]

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 11 kwietnia 2005 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2005r. w godzinach od 15:00 do 16:50 w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Tematyka posiedzenia: [...]

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 9 lutego 2005 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie które odbyło się w dniu 9 lutego 2005r. w godzinach od 15:00 do 16:15 w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Tematyka posiedzenia: 1. [...]

metryczka