WZORY DRUKÓW DO POBRANIA

Zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) wprowadzono nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory mają obowiązywać w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku. W związku z powyższym poniżej zamieszczone są edytowalne wersje tychże nowych wzorów.


oferta realizacji zadania publicznego (54kB) word uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (37kB) word uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (34kB) word sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Wiśniewska (3 grudnia 2019)
Opublikował: Anna Wiśniewska (3 grudnia 2019, 13:44:55)

Ostatnia zmiana: Anna Wiśniewska (6 grudnia 2019, 09:24:37)
Zmieniono: zmieniono etykietę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5041