Druki do pobrania

Druki do pobrania

WZORY DRUKÓW DO POBRANIA

Zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) wprowadzono nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań [...]

Tryb pozakonkursowy-formularze

Wzory dokumentów obowiązujące od 10.05.2016 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.04.2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. [...]

Druki do pobrania

Wzory dokumentów obowiązujące od 03.09.2016 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru [...]

metryczka