Druki do pobrania

Druki do pobrania

WZORY DRUKÓW DO POBRANIA

Zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) wprowadzono nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań [...]

metryczka