Konkursy otwarte

Konkursy otwarte

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. [...]

metryczka