Konkursy otwarte

Konkursy otwarte

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. [...]

Konkurs uzupełniający nr 2 do otwartego konkursu ofert nr 8/2016

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu uzupełniającego nr 2 do otwartego konkursu ofert nr 8/2016 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie rewitalizacji, w tym [...]

Konkurs uzupełniający nr 2 do otwartego konkursu ofert nr 3/2016

Zarządzenie sprawie ogłoszenia konkursu uzupełniającego nr 2 do otwartego konkursu ofert nr 3/2016 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie nauki, edukacji, ekologi i wychowania [...]

Konkurs uzupełniający nr 1 do otwartego konkursu ofert nr 8/2016

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu uzupełniającego nr 1 do otwartego konkursu ofert nr 8/2016 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie rewitalizacji, [...]

Konkurs uzupełniający nr 1 do otwartego konkursu ofert nr 7/2016

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu uzupełniającego nr 1 do otwartego konkursu ofert nr 7/2016 na współfinansowanie wkładu własnego organizacji poprzez wsparcie ze środków budżetu gminy wkładu organizacji przy realizacji [...]

Konkurs uzupełniający nr 1 do otwartego konkursu ofert nr 6/2016

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu uzupełniającego nr 1 do otwartego konkursu ofert nr 6/2016 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz [...]

Konkurs uzupełniający nr 1 do otwartego konkursu ofert nr 3/2016

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu uzupełniającego nr 1 do otwartego konkursu ofert nr 3/2016 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie nauki, edukacji, ekologi i wychowania [...]

Zmiana terminu składania ofert w otwartych konkursach

Burmistrz Szubina informuje, że zmienia się termin składania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w otwartych konkursach: nr 2/2016; 3/2016; 6/2016; 7/2016; 8/2016 do dnia 30 listopada 2016 roku. [...]

Ogłoszenie konkursu nr 8/2016

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 8/2016 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie rewitalizacji, w tym działania społeczne, edukacyjne, wychowawcze, [...]

Ogłoszenie konkursu nr 7/2016

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 7/2016 na współfinansowanie wkładu własnego organizacji poprzez wsparcie ze środków budżetu gminy wkładu organizacji przy realizacji projektów współfinansowanych ze [...]

Ogłoszenie konkursu nr 6/2016

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 6/2016 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez działania [...]

Ogłoszenie konkursu nr 5/2016

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5/2016 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez [...]

Ogłoszenie konkursu nr 4/2016

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2016 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez [...]

Ogłoszenie konkursu nr 3/2016

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2016 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie nauki, edukacji, ekologi i wychowania poprzez prowadzenie innych [...]

Ogłoszenie konkursu nr 2/2016

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji [...]

Regulamin otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szubin w 2017 roku

Zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szubin w 2017 roku. [...]

Ogłoszenie konkursu nr 1/2016

ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie nauki, edukacji, ekologii i wychowania poprzez twórcze, efektywne i kreatywne zagospodarowanie [...]

Zmiana terminu składania ofert

Burmistrz Szubina informuje, że w związku ze zmianą Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, zmienia się termin składania ofert w konkursach: nr 1/2015; 2/2015; 3/2015; 4/2015; 5/2015; 6/2015 do dnia [...]

Regulamin otwartych konkursów ofert

Regulamin otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szubin w 2016 roku [...]

Ogłoszenie konkursu nr 6/2015

ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 6/2015 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez działania integrujące, rekreacyjne, [...]

Ogłoszenie konkursu 5/2015

ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 5/2015 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację letnich, zimowych [...]

Ogłoszenie konkursu nr 4/2015

ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 4/2015 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie z dziećmi i [...]

Ogłoszenie konkursu nr 3/2015

ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 3/2015 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie nauki, edukacji, ekologii i wychowania poprzez prowadzenie innych działań o charakterze [...]

Ogłoszenie konkursu nr 2/2015

ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie nauki, edukacji, ekologii i wychowania poprzez twórcze, efektywne i kreatywne zagospodarowanie czasu [...]

Ogłoszenie konkursu nr 1/2015

ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie [...]

ogłoszenie konkursu nr 8/2014

ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 8/2014 na wykonywanie zadań publicznych GminySzubin w 2015 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie [...]

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Burmistrz Szubina  Ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 rokunr 3/2014 pn. "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"nr 4 /2014 [...]

Otwarte konkursy ofert (2014)

Burmistrz Szubina  Ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 rokunr 1/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Szubin w 2014 roku w zakresie wspierania, upowszechniania kultury [...]

Otwarte konkursy ofert (2013)

Burmistrz Szubina   Ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Szubin w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym [...]

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Szubina   Ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku nr 1/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Szubin w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym [...]

metryczka