Wyniki konkursów

Wyniki konkursów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 8/2014

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2014 na realizację zadań publicznych w 2015 roku [...]

Rozstrzygnięcie konkursu nr 5/2014

 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2014 na realizację zadań publicznych w 2015 roku [...]

Rozstrzygnięcie konkursów nr 4, 6 i 7

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert nr 4/2014, 6/2014, 7/2014 na realizację zadań publicznych w 2015 roku [...]

unieważnienie konkursu nr 3/2014

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert nr 3/2014 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2015 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz [...]

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert nr 1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 1/2014 i 2/2014

Zarządzenie nr 0050.1.36.2014Burmistrza Szubinaz dnia 24.03.2014w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 1/2014 i 2/2014 na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku [...]

Unieważnienie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2012

Na podstawie z art. 18a ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. [...]

Wyniki otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2012

Na podstawie art. 15 ust 2h i j oraz art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, [...]

Wyniki konkursów na zadania realizowane w roku 2011

BURMISTRZ SZUBINA OGŁASZA WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH Konkursu nr 1 na wykonywanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania [...]

Wynik otwartego konkursu nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Wynik otwartego konkursu nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób [...]

Wynik otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Szubin

Wynik otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Szubin [...]

metryczka