Działania grupy inicjatywnej "Partnerstwa dla Krajny i Pałuk"


DZIAŁANIA GRUPY INICJATYWNEJ "PARTNERSTWA DLA KRAJNY I PAŁUK" (PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2005)


9 – 11 X 2005 – wizyta studyjna 25 osobowej grupy działaczy lokalnych z gminy Biała Podlaska. Celem wizyty było zapoznanie gości z kulturą lokalną wsi powiatu nakielskiego. Działanie zostało zrealizowane w ramach programu "Mosty zamiast Murów – Dialog Społeczny" finansowany przez Fundację "Idealna Gmina".

24 – 26 X 2005 (Ślesin) – pierwszy /trzydniowy/ etap warsztatów "Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy", zorganizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, podczas którego m.in. dokonano analizy i syntezy dotychczasowych osiągnięć organizacji i grup działaczy lokalnych z terenu powiatu nakielskiego przy realizacji projektów. Stworzono listę dotychczasowych sukcesów i najbliższych planów poszczególnych organizacji powiatu nakielskiego. Uczestnicy poszerzyli także swoje umiejętności i doświadczenia w pisaniu projektów.

11 – 13 XI 2005 – wyjazd w ramach INTERREGU III C do Lanckorony. W wyjeździe wzięło udział 20 osób z terenu powiatu nakielskiego – członków Partnerstwa oraz 20 z powiatu inowrocławskiego. Podczas trzech dni pobytu uczestnicy poznali dotychczasowe osiągnięcia Partnerstw działających na tamtym terenie (Forum dla Nowej Huty, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Zawoja - Przysłop, Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne "Na Bursztynowym Szlaku" Lanckorona) i mieli okazję podpatrzeć dobrze realizowane inicjatywy, które jak sami stwierdzili, warto by przenieść na "swoje podwórko". Okolice Lanckorony, Wadowic i Babiej Góry to obszar o podobnej specyfice gospodarczej, w którym udało się rozwinąć działalność gospodarczą i utworzyć nowe miejsca pracy w oparciu o lokalne zasoby.

15 XI 2005 (Anieliny) – Spotkanie podsumowujące realizację projektu "Na tropach przeszłości i przyrody" zrealizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie. Podczas spotkania dokonano prezentacji grantobiorców, a także przeprowadzonych przez nich półkolonii. Po konferencji odbyło się spotkanie robocze Grupy Inicjatywnej "Partnerstwa dla Krajny i Pałuk", na którym omówiono zadania na najbliższy okres, przedstawiono kilka propozycji i dokonano wyboru loga Partnerstwa, przedyskutowano przygotowany projekt statutu Fundacji "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" i naniesiono pewne poprawki do jego treści.

18 – 20 XI 2005 – wyjazd studyjny (rewizyta) 25 osobowej grupy działaczy lokalnych powiatu nakielskiego do gminy Biała Podlaska w ramach programu "Mosty zamiast Murów – Dialog Społeczny" finansowany przez Fundację "Idealna Gmina". Głównym celem była wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z kulturą lokalną wsi gminy Biała Podlaska.

21 XI 2005 (Samostrzel) – Konferencja inaugurująca projekt "Łączy nas Noteć" realizowany w ramach Pilotażowego Programy Leader + Schemat I Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzcja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Podczas konferencji Kamila Radzka – Januszewska przedstawiła zebranym potencjalnym partnerom dotychczasowe osiągnięcia Grupy Inicjatywnej "Partnerstwa dla Krajny i Pałuk". Natomiast Ryszard Kamiński zapoznał zebranych z ideą programu LEADER oraz przedstawił przykłady jego realizacji w państwach UE. Jednocześnie zapoznano uczestników z zasadami partnerstwa trójsektorowego. Po konferencji odbyło się spotkanie robocze Grupy Inicjatywnej "Partnerstwa dla Krajny i Pałuk", na którym omówiono zadania na najbliższy okres, przeprowadzono dyskusję nad formą prawną partnerstwa, formę statutu oraz kwestię z nim związane (sposób zatwierdzania statutu i przystępowania jednostek samorządu lokalnego do Partnerstwa). Omówiono także kwestie redakcji dokumentu analizy potencjalnych partnerów, przypomniano ankieterom o naglących terminach, a także ustalono, iż osobą odpowiedzialną za zbieranie ankiet będzie koordynator projektu. Następnie omówiono kwestie organizacyjne biura Partnerstwa (m.in. "sieciowanie" partnerów, stworzenie listy tele-mailignowej). Zajęto się ponadto przygotowaniami wstępnymi do tworzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

23 – 27 XI 2005 – wyjazd do Grosseto (Włochy - Toskania) w ramach programu INTERREG III C, którego celem było nabycie doświadczeń i inspiracji dla porozumień na rzecz zatrudnienia. Wyjazd był współorganizowany z Partnerstwem Powiatu Inowrocławskiego. Wzięło w nim udział czterech działaczy Partnerstwa dla Krajny i Pałuk (Marietta Błaszkiewicz, Dorota Stanek, Kamila Radzka – Januszewska i Wojciech Bethke) oraz trzy osoby z powiatu inowrocławskiego.

24 XI 2005 (Płużnica) – "Spotkanie Grup Leaderowych" zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszaru Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu oraz Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Płucnica, w którym wzięło udział trzech działaczy Partnerstwa (w tym w charakterze wykładowcy - Ryszard Kamiński). Na spotkaniu omówiono dotychczasowe osiągnięcia oraz obecne etapy działań związanych z rejestracją poszczególnych LGD. Przedstawiono także założenia polityki programu Leader 2007 – 2013. Przeprowadzono także szeroką dyskusję na temat oczekiwań partnerstw odnośnie programu Leader.

26 XI 2005 (Minikowo) – Szkolenie "Wsie tematyczne". Współorganizowane przez Partnerstwo warsztaty zostały przeprowadzone pod kierunkiem specjalisty w tej dziedzinie – pana Wacława Idziaka i oprócz członków Partnerstwa Krajny i Pałuk, wzięli w nim udział członkowie Partnerstwa Powiatu Inowrocławskiego. Podczas szkolenia została przedstawiona sama idea wsi tematycznych, poparta licznymi krajowymi przykładami. Na przykładzie trzech wsi gminy Mrocza (Kaźmierzewa, Rościmina i Witosławia) dokonano analizy zasobów mogących stanowić tło dla rozwoju wsi jako jej temat wiodący. Prowadzący przedstawił przykłady potwierdzające, iż na wsi można uzyskać pieniądze nie tylko z rolnictwa bądź wynajmowania pokoi turystom.

2 – 3 XII 2005 (Ślesin) – drugi /dwudniowy/ etap warsztatów "Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy", zorganizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, podczas którego uczestnicy m.in. uczyli się zarządzania cyklem projektu. Drugi dzień warsztatów przebiegał wyłącznie pod kontem spraw Partnerstwa dla Krajny i Pałuk oraz miał charakter spotkania roboczego przyszłych Partnerów. Pan Ryszard Kamiński dla osób mających po raz pierwszy kontakt z projektem LEADER +, nakreślił jego główne założenia, popierając je europejskimi rozwiązaniami realizowanymi w ramach programu LEADER. Kolejnym punktem warsztatów były ćwiczenia mające na celu stworzenie przez uczestników fundamentów pod Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich.

9. XII 2005 (Piła) – Konferencja podsumowująca cykl warsztatów "Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy", w której wzięli udział działacze lokalni z terenu trzech województw: kujawsko – pomorskiego, wielkopolskiego i zachodnio – pomorskiego. W czasie konferencji oprócz podsumowania jej efektów przez prowadzących zajęcia w poszczególnych województwach, nastąpiła wymiana opinii i doświadczeń pomiędzy uczestnikami z poszczególnych regionów. Należy zaznaczyć, że jak się okazało członkowie Partnerstwa dla Krajny i Pałuk odnieśli największą liczbę sukcesów (liczba i wysokość uzyskanych dotacji) w dziedzinie realizacji projektów.

12 XII 2005 (Szubin) – Szkolenie "Wybór formy prawnej partnerstwa" – zorganizowane w ramach projektu "Łączy nas Noteć" realizowanego w ramach Pilotażowego Programu Leader + Schematu I Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Podczas wykładu radca prawny Rafał Adamczyk przedstawił zalety i wady poszczególnych form prawnych partnerstw (stowarzyszenia, związku stowarzyszeń, fundacji) i wskazał, iż najlepszym krokiem dla partnerstw jest przyjęcie formy fundacji. Omówiono także dotychczas opracowaną roboczą wersje statutu fundacji "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk". Radca wskazał pewne niedociągnięcia tegoż dokumentu i zobowiązał się do dopracowania go w najbliższym czasie.

Działanie długoterminowe (X-XII 2005) – Badanie ankietowe: Identyfikacja potencjalnych członków "Partnerstwa dla Krajny i Pałuk" zorganizowane w ramach projektu "Łączy nas Noteć" realizowanego w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schematu I Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Celem badania jest poznanie potencjalnych partnerów oraz ocena ich zainteresowań, oczekiwań, jak również potrzeb, a także ich dotychczasowych działań (obszaru, współpracowników itp.). Na dzień 22.XII 2005r. do biura Partnerstwa spłynęła od ankieterów z poszczególnych gmin spłynęło około 60 ankiet. Kolejne organizacje mogą wypełniać ankiety i przekazywać je do biura Partnerstwa do końca stycznia. Aktualnie trwa analiza ankiet, które znajdującą się u koordynatora projektu.


Opracował

Łukasz Piotrowski
Sekretariat Partnerstwa dla Krajny i Pałuk
BS Nakło

Wytworzył: Wojciech Bethke (23 stycznia 2006)
Opublikował: Michał Moniak (25 stycznia 2006, 11:11:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3172

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij