Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi (konkursy ofert)

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi (konkursy ofert)

Zarządzenie Burmistrza Szubina w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu.

Zarządzenie Burmistrza Szubina w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o [...]

Informacja o ofercie pn. "Rejon Pałuk znany a po szkoleniu też tatarsko - litewski poznany"

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że w dniu 29 czerwca 2020 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. [...]

Informacja o ofercie pn. "Osiemnastka Flesza" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Szubińskie Towarzystwo Kulturalne

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 25.03.2019 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Osiemnastka [...]

Informacja o ofercie pn. "Międzypokoleniowe pogaduszki" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 13.03.2019 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. [...]

Informacja o ofercie pn. "I Ty możesz stać się ratownikiem" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szubinie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 08.03.2019 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "I Ty [...]

Informacja o ofercie pn. "Wycieczka turystyczno-krajoznawcza uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Pelikan w Szubinie" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Ligę Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 05.03.2019 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Wycieczka [...]

Informacja o ofercie pn. "Akademia pływania" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Nasz Zamość

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 05.03.2019 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Akademia [...]

Informacja o ofercie pn. "Powrót do wspomnień z lat młodości" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Szubinie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 04.03.2019 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Powrót do [...]

Ogłoszenie o konsultacjach projektu"Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

Uprzejmie informuję, że Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) mogą [...]

Tryb pozakonkursowy-informacja

Uprzejmie informuję, że pula środków finansowych przeznaczonych na zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w 2018 roku została wyczerpana.W związku z powyższym nabór ofert został zakończony. [...]

Informacja o ofercie pn. "A jednak Niepodległa! - cykl imprez w Gąbinie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie "Kultura Łączy Wszystkich"

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 19.03.2018 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "A jednak [...]

Informacja o ofercie pn. "Pierwsza pomoc - tak! Potrafię!" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Inspiracja SI

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 12.03.2018 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Pierwsza [...]

Informacja o ofercie pn. "DziałajMY!" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Hufiec Pałuki

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 12.03.2018 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "DziałajMY!" [...]

Informacja o ofercie pn. "Wycieczka turystyczno-krajoznawcza uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Ligę Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 9.03.2018 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Wycieczka [...]

Informacja o ofercie pn. "Objazdowe obserwatorium astronomiczne" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 9.03.2018 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Objazdowe [...]

Informacja o ofercie pn. "18. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 8.03.2018 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "18. [...]

Informacja o ofercie pn. "Pałuki swoje mamy z Kaszubami się poznamy" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Szubinie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 7.03.2018 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Pałuki swoje [...]

Informacja o ofercie pn. "Akademia pływania" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie "Nasz Zamość"

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 6.03.2018 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Akademia [...]

Informacja o ofercie pn. "Artystycznie po 50-tce - II edycja" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie "Nasz Zamość"

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 6.03.2018 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Artystycznie po [...]

Ogłoszenie o konsultacjach projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2018"

Uprzejmie informuję, że Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948; z 2017 r. [...]

Informacja- Tryb pozakonkursowy

Uprzejmie informuję, że pula środków finansowych przeznaczonych na zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w 2017 roku została wyczerpana.W związku z powyższym nabór ofert został zakończony. [...]

Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym przez Uczniowski Klub Szachowy Szachowa Dwójka

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 18.01.2017 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Aktywizacja [...]

Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Szubinie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 17.01.2017 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. [...]

Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym przez Ligę Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 17.01.2017 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Promowanie [...]

Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie "Nasz Zamość"

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 16.01.2017 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Artystycznie po [...]

Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Inspiracja SI

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 10.01.2017 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Inspirujące [...]

Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym przez Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 09.01.2017 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Upowszechnianie [...]

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 rok

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. [...]

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zmian do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2017”

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zmian do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2017” przeprowadzonych na podstawie [...]

Sprawozdanie z konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2017"

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2017” Obowiązek przeprowadzenia konsultacji [...]

Ogłoszenie o konsultacjach projektu "Rocznego programu współpracy gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2017"

Uprzejmie informuję, żeOrganizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 239 i poz. 395) [...]

Informacja

Uprzejmie informuję, że pula środków finansowych przeznaczonych na zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w 2016 roku została wyczerpana. [...]

Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Pałucki Ośrodek Badań i Edukacji

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 22.02.2016 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Wodne [...]

Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym przez Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 19.02.2016 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Przegląd [...]

Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Nasz Zamość

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 04.02.2016 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Akademia [...]

Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 28.01.2016 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Festiwal [...]

Informacja o ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w trybie pozakonkursowym

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 18.01.2016 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. Kołaczkowo [...]

Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 21.12.2015r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. Rozśpiewane [...]

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Burmistrz Szubina ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, powoływanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa [...]

Sprawozdanie z konsultacji programu

  Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2016”   Obowiązek [...]

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016”

Uprzejmie informuję, że Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty , o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118, poz. 1138 i [...]

Informacja o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Civitas

 Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 6.08.2015r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. Fundacja Civitas [...]

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego w 2014 roku"

Sprawozdanie  z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego w 2014 roku" [...]

BURMISTRZ SZUBINA OGŁASZA KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015”.

BURMISTRZ SZUBINA OGŁASZA KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015”. Uprzejmie informuję, że organizacje pozarządowe [...]

Burmistrz Szubina wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Burmistrza Szubina z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku. [...]

BURMISTRZ SZUBINA OGŁASZA KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014”.

Uprzejmie informuję, żeOrganizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 wraz z [...]

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

Burmistrz Szubina zaprasza organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych w związku z [...]

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2013

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2013, zwanego dalej „Programem” zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr LIII/438/10 [...]

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013”.

Uprzejmie informuję, że Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty , o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr [...]

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

Burmistrz Szubina zaprasza organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych w związku [...]

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2012

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2012, zwanego dalej „Programem” zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr LIII/438/10 [...]

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU I WYNIKU KONSULTACJI PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012

Burmistrz Szubina informuje, że w dniu 4 października 2011 roku o godz. 15:30 zakończyły się konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na [...]

Ogłoszenia o konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2012

Uprzejmie informuję, że Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr [...]

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Uchwały w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Szubin Uprzejmie informuję, iż trwają prace [...]

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU I WYNIKU KONSULTACJI PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011

Burmistrz Szubina informuje, że w dniu 27 października 2010 roku o godz. 12:00 zakończyły się konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na [...]

Działania grupy inicjatywnej "Partnerstwa dla Krajny i Pałuk"

DZIAŁANIA GRUPY INICJATYWNEJ "PARTNERSTWA DLA KRAJNY I PAŁUK" (PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2005) 9 – 11 X 2005 – wizyta studyjna 25 osobowej grupy działaczy lokalnych z gminy Biała Podlaska. Celem wizyty było [...]

Fundacja Partnerstwo dla Krajny i Pałuk

Szanowni Państwo, mieszkańcy Krajny i Pałuk! Korzystając z pośrednictwa niniejszej witryny internetowej pragniemy zwrócić się do: Podmiotów z sektora publicznego: - Przedstawicieli samorządów lokalnych, miast, gmin [...]

metryczka