Burmistrz Szubina


Artur Michalak

Urząd Miejski w Szubinie

ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

pokój nr 21

tel. centrala  52 391-07-00
tel. sekretariat  52 391-07-19

Organem wykonawczym gminy jest burmistrz.

1.

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

2.

Do zadań burmistrza należy w szczególności:


a)

przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,


b)

określanie sposobu wykonywania uchwał,


c)

gospodarowanie mieniem komunalnym,


d)

wykonywanie budżetu,


e)

zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.

4.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

5.

Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

6.

Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

7.

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

8.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

9.

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrz w drodze zarządzenia.

10.

Kierownikiem urzędu jest burmistrz.

11.

Prowadzenie określonych spraw gminy może powierzyć w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy.

12.

Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

13.

Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje burmistrz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

14.

Burmistrz może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w punkcie 13, w imieniu burmistrza.

15.

W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać burmistrz, w formie zarządzenia.

16.

Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą.

17.

Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz.

Podstawa
ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Wytworzył: Michał Moniak (8 grudnia 2014)
Opublikował: Michał Moniak (8 grudnia 2014, 08:06:46)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (2 stycznia 2015, 10:10:13)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7762

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij