W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > WŁADZE I STRUKTURA > Burmistrz / Kierownictwo Urzędu > Burmistrz > mgr Ignacy Pogodziński

mgr Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina


Urząd Miejski w Szubinie

ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

pokój nr 21

tel. centrala  52 391-07-00
tel. sekretariat  52 391-07-19

oświadczenia majątkowe


Pogodziński Ignacy, urodzony 10 marca 1947 roku w miejscowości Słupy Małe w gminie Bądkowo koło Aleksandrowa Kujawskiego. Mieszka w Szubinie od 1 sierpnia 1967 roku, żonaty, żona Elżbieta, ma dwoje dorosłych dzieci. Pracę zawodową rozpoczął w 1967 roku w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Kowalewie koło Szubina. Następnie pracował m.in. w Zarządzie Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej w Bydgoszczy, w Komitecie Miejsko-Gminnym PZPR w Szubinie jako działacz polityczny.

Od 1968 roku aktywnie związany z pracą na rzecz społeczności lokalnej gminy Szubin,

w latach 1968-1972 - radny Powiatowej Rady Narodowej w Szubinie,
w latach 1972-1975 - Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Szubinie,
w latach 1978-1981 - Z-ca Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Szubinie,
w latach 1984-1989 - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Szubinie,
w latach 1994-2002 - Radny Rady Miasta i Gminy w Szubinie,
w latach 1995-2002 - Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Szubin

Od 19 listopada 2002 roku pełni Funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Szubin.


Organem wykonawczym gminy jest burmistrz.

1.

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

2.

Do zadań burmistrza należy w szczególności:

a)

przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

b)

określanie sposobu wykonywania uchwał,

c)

gospodarowanie mieniem komunalnym,

d)

wykonywanie budżetu,

e)

zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.

4.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

5.

Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

6.

Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

7.

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

8.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

9.

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrz w drodze zarządzenia.

10.

Kierownikiem urzędu jest burmistrz.

11.

Prowadzenie określonych spraw gminy może powierzyć w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy.

12.

Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

13.

Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje burmistrz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

14.

Burmistrz może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w punkcie 13, w imieniu burmistrza.

15.

W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać burmistrz, w formie zarządzenia.

16.

Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą.

17.

Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz.

Podstawa
ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Wytworzył: Katarzyna Markowska (30 maja 2003)
Opublikował: Katarzyna Markowska (30 maja 2003, 09:58:07)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (18 listopada 2011, 11:25:25)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 53909

wersja do zapisu wersja do druku