ogłoszenie o wyniku

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SZUBIN
zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez HRM HENDLER RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE Rafał Hendler z siedzibą w Białych Błotach przy ulicy
Baryckiej 4
Kwoty brutto:

1.

Wycena obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym - 488,00 zł.

2.

Wycena wzrostu wartości nieruchomości w związku z wydaniem decyzji o   warunkach zabudowy, zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy j.w. - 488,00 zł.

3.

Wycena wzrostu wartości nieruchomości wynikająca z podziału nieruchomości - zgodnie z art. 98. ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami - 207,40 zł.

4.

Wycena wzrostu wartości nieruchomości w związku z urządzeniem lub  modernizacją drogi albo po stworzeniu warunków podłączenia nieruchomości  do  poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z art. 146 cytowanej wyżej ustawy - 488,00 zł.

5. 1,3,4 - 207,40 zł.
6. 2,3,4 - 207,40 zł.
7. 1,3 - 219,60 zł.
8. 1,4 - 878,40 zł.
9. 2,3 - 219,60 zł.
10. 2,4 - 878,40 zł.

metryczka


Wytworzył: Bernadeta Grunt (1 października 2003)
Opublikował: Bernadeta Grunt (1 października 2003, 10:18:47)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (24 czerwca 2004, 07:55:16)
Zmieniono: poprawa formy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3151