Podatki

Podatki

Zwrot podatku akcyzowego

Informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [...]

Interpretacja indywidualna

Sprawę załatwia Referat Podatków, Opłat i Windykacji pokój 41   Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) 1. Wniosek zawierający wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego [...]

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty podatku rolnego

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty podatku rolnego Podstawa prawna: - osoby fizyczne - art. 67b § 1 pkt 2 w związku z art 67a § 1 pkt 3 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. [...]

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych - zgłoszenie środka transportowego do opodatkowania, korekta oraz zbycie środka transportowego Podstawa prawna: Art. 8-11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity [...]

Wydawanie zaświadczeń w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych

Podstawa prawna: Art. 306a § 1-306n ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r., poz. 1540 ze  zm.) art. 1 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.) [...]

Umorzenie zaległości

Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku transportowego oraz podatku leśnego Podstawa prawna: - osoby fizyczne - art. 67a § 1 pkt 3 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., [...]

Rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej

Rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości, podatku transportowego oraz podatku leśnego Podstawa prawna: - osoby fizyczne - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - [...]

Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej

Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, podatku transportowego oraz podatku leśnego Podstawa prawna: - osoby fizyczne - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. [...]

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej - zgłoszenie gruntów do opodatkowania, korekta oraz zbycie Podstawa prawna: - Art. 1-6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. [...]

Podatek rolny od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie gruntów do opodatkowania, korekta oraz zbycie Podstawa prawna: - Art. 1-6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. podatek rolny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.  poz. 333 ze zm.) oraz art. 21 §1 [...]

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej - zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, korekta oraz zbycie nieruchomości Podstawa prawna: - Art. 2-6 ustawy z dnia 12 [...]

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, korekta oraz zbycie nieruchomości Podstawa prawna: - Art. 2-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z [...]

Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej - zgłoszenie lasu do opodatkowania, korekta oraz zbycie Podstawa prawna: - Art. 1-6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie lasu do opodatkowania, korekta oraz zbycie Podstawa prawna: - Art. 1-6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.) oraz art. 21 §1 pkt [...]

metryczka