Dowody osobiste

Dowody osobiste

Inne informacje istotne dla klientów w związku z wydaniem dowodu osobistego

Informacje istotne dla klientów w związku z wydaniem dowodu osobistego  Termin ważności dowodu osobistego: - Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Postępowanie w sprawach wymiany lub utraty dowodu osobistego: - [...]

Wydanie dowodu jest bezpłatne

Wydanie dowodu jest bezpłatne   Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego [...]

Wymiana dowodu osobistego

Wymiana dowodu osobistego   Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz [...]

metryczka