Sprawy meldunkowe

Sprawy meldunkowe

Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL [...]

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące Podstawa prawna: art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r.  poz. 722 ze [...]

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały albo czasowy

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały albo czasowy Podstawa prawna:  Art. 31 ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.), Kodeks [...]

Dokonanie wymeldowania

Zgłoszenie wymeldowania Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. Nr poz. 722 ze zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.). Miejsce załatwienia [...]

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na okres powyżej 3 miesięcy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy Podstawa prawna:   Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.), Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...]

metryczka