2019

2019

Modyfikacja wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z obiektami towarzyszącymi w Szubinie

Zmodyfikowany wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie działek nr 2438/13, 2438/14, 2438/5, części działki nr 2438/9 oraz [...]

Informacja Burmistrza Szubina o modyfikacji wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z obiektami towarzyszącymi w Szubinie.

Szubin, dnia 08.05.2019 r. PPiZD.670.1.2019     INFORMACJA BURMISTRZA SZUBINA     Działając zgodnie z art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji [...]

Uzupełnienie wniosku z dnia 12.02.2019 r. o lokalizację inwestycji

Uzupełnienie wniosku z dnia 12.02.2019 r. o lokalizację inwestycji [...]

Wezwanie Burmistrza Szubina o uzupełnienie wniosku Inwestora w sprawie lokalizacji inwestycji z dnia 12.02.2019 r.

Wezwanie Burmistrza Szubina o uzupełnienie wniosku Inwestora w sprawie lokalizacji inwestycji z dnia 12.02.2019 r." [...]

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z obiektami towarzyszącymi w Szubinie

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie działek nr 2438/13, 2438/14, 2438/5, części działki nr 2438/9 oraz części działki [...]

metryczka