Protokół kontroli Nr 27/22

Protokół kontroli nr 27/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Szubinie
 
3 lutego 2022 r.

 
W czwartek 3 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, realizując uchwałę Nr XLI/363/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok w godzinach od 12.00 do 13.30 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę Urzędu Miejskiego w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Mariusz Piotrkowski w następującym składzie:
  1. Michalak Artur - Przewodniczący Komisji
  2. Hanna Adamczewska
  3. Pietrzycki Mariusz
  4. Woźniak Beata.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Tematem kontroli było:
  1. Analiza protokołów z kontroli dotyczącej pracy jednostek organizacyjnych sporządzonych przez zewnętrzne instytucje i organy kontrolne za rok 2021.
  2. Kontrola przeprowadzonych zamówień publicznych w II półroczu 2021 rok.
 
Protokolantem na posiedzeniu była pani Hanna Adamczewska.
 

W posiedzeniu uczestniczyła pani Małgorzata Łapaczyńska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych.
Na podstawie § 87 ust. 1 uchwały nr V/35/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin, protokoły z posiedzeń rady i komisji podlegają udostępnieniu w urzędzie w Biurze Obsługi Klienta w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (9 lutego 2022)
Opublikował: Izabela Mężykowska (9 lutego 2022, 14:51:03)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (9 lutego 2022, 15:13:47)
Zmieniono: zaktualizowano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 195