2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu postanowień w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.28.2022)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
16.08.2022 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 461/9, 461/8 w miejscowości Wolwark, przez:
 
1.    Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: WU OZ. DB. ZAR. 5151.45.10.2022.TZ. z dnia 02.08.2022r., (wpływ: 10.08.2022r.),
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

            z up. BURMISTRZA
            Kierownik Referatu
Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Przestrzennej
                                                  
       /-/ Joanna Matuszak

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (16 sierpnia 2022)
Opublikował: Martyna Thielmann (17 sierpnia 2022, 15:10:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54