2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.33.2022)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 04.08.2022 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pani Agnieszki Dudzik reprezentującej firmę K&N Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Os. Zwycięstwa 3L, działającej w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz z dnia 14.07.2022., (wpływ 18.07.2022 r., uzupełnienie wniosku 02.08.2022 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn90 PE na terenie działek nr 2303, 1316/6, 1316/7, 1316/8, 1312/4 w miejscowości Szubin.


z up. BURMISTRZA
Kierownik
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Przestrzennej
     /-/
Joanna Matuszak

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (4 sierpnia 2022)
Opublikował: Agata Zarzycka (5 sierpnia 2022, 15:01:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85