zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna w Samoklęskach Dużych i Wymysłowie


Szubin, 2022-08-04
OŚiR.6220.38.2022
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszyńcu 27, 86-014 Sicienko, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Rafała Orzechowskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 „budowie farmy fotowoltaicznej  o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 99 w obrębie Samoklęski Duże oraz działce nr 46/2 w obrębie Wymysłowo, gmina Szubin”.

Ponadto informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.         

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się
z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
Otrzymują:    
 
Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Wymysłowie i Samoklęskach Dużych, na tablicy w Urzędzie Miejskim w Szubinie i na stronie bip.szubin.pl 


OŚiR aa.    
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (4 sierpnia 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (5 sierpnia 2022, 14:57:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105