zawiadomienie o dopuszczeniu dodatkowego dowodu w sprawie - niezależnej ekspertyzy/ opinii w sprawie budowy Zakładów Mięsnych Skiba


Burmistrz Szubina
89-200 Szubin ul. Kcyńska 12
 
OŚiR.6220.53.2021
 
 
 
Obwieszczenie  
 
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że w trakcie postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

„budowie zakładu mięsnego z ubojnią trzody chlewnej, rozbiorem półtusz wieprzowych, konfekcją, magazynami i ekspedycją na działkach o numerach ewidencyjnych: 27/3 w obrębie wiejskim Kowalewo  i 15/6 w obrębie wiejskim Słupy, w gminie Szubin”, 

postanowiono o dopuszczeniu dodatkowego dowodu w sprawie – niezależnej ekspertyzy/ opinii oceniającej złożony przez Inwestora raport środowiskowy.
Niniejsza opinia/ ekspertyza wykonana będzie w czasie do 15 października 2022r. 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie i miejscowościach Kowalewo i Słupy.

OŚiR aa.     

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (4 sierpnia 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (5 sierpnia 2022, 08:47:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87